Добавить ресурс в каталог ресурсов. Добавить новый ресурс

ПАО "КРЕДОБАНК"

 

 Банк о себе:

ПАТ "КРЕДОБАНК" – це банк з найбільшою польською інвестицією у банківську установу України. На сьогодні у структурі акціонерного капіталу ПАТ "КРЕДОБАНК" інвестиції стратегічного акціонера складають 99.6%.

PKO Bank Polskі SA (Варшава) 99.6%
Інші акціонери (близько 80 українських та іноземних юридичних осіб і понад 6000 фізичних осіб) 0.4%ПАТ "КРЕДОБАНК" віднесений до 2-ї групи “Великі банки” за класифікацією Національного банку України, а за більшістю основних показників діяльності входить до чільної 30-ки українських банків.
Регіональна мережа ПАТ "КРЕДОБАНК" нараховує 1 філію та 137 відділень й охоплює більшість областей України та Автономну Республіку Крим. Крім того, Банк активно розвиває свій картковий бізнес та встановив понад 370 власних банкоматів. Клієнтами Банку є понад 32 тис. юридичних осіб та підприємців та близько 318 тис. фізичних осіб. Здійснюючи свою діяльність на території 22 областей України та м. Києва, КРЕДОБАНК в той же час залишається регіональним лідером на території Львівської області та Західної України.
Банк є стабільним та прозорим фінансовим партнером як для українських, так і для європейських фінансових кіл.

ПАТ "КРЕДОБАНК" активно впроваджує нові банківські технології, європейські стандарти якості обслуговування клієнтів, розширює спектр фінансових послуг, динамічно реагує на ринкову кон'юнктуру та прагне налагодити довгострокові, взаємовигідні ділові відносини зі своїми клієнтами.
Основні показники ПАТ “КРЕДОБАНК” станом на 01.12.2010 року:

· чисті активи – 4 563,8 млн. грн.

· кредитний портфель (брутто) – 3 855,5 млн. грн.

· кошти фізичних осіб – 1 996,8 млн. грн.

· кошти юридичних осіб – 905,5 млн. грн.

· статутний капітал – 1 919 млн. грн.


Згідно рейтингу Асоціації Українських Банків ПАТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.12.2010 р. займає:

· за величиною активів – 38 місце;

· за величиною статутного капіталу – 32 місце;

· за обсягом коштів фізичних осіб – 28 місце;

· за обсягом коштів юридичних осіб – 37 місце;

· за величиною кредитно-інвестиційного портфелю – 38 місце.


ПАТ «КРЕДОБАНК» здійснює свою діяльність як універсальний комерційний банк відповідно до ліцензії Національного Банку України № 43 від 25.01.2010 р. та письмового Дозволу Національного банку України № 43-4 від 25.01.2010 року із додатком до нього.

На підставі ліцензії Банк здійснює такі банківські операції:
1) приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;
3) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;
4) надання гарантій і поручительств, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
5) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги (факторинг);
6) лізинг;
7) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей;
8) випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших платіжних інструментів;
9) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
10) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

На підставі письмового Дозволу да додатку до нього Банк здійснює такі операції:
1) операції з валютними цінностями ( у т.ч. операції з банківськими металами на валютному ринку України);
2) емісію власних цінних паперів;
3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);
5) здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;
6) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;
7) операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
8) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
9) депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

ПАТ "КРЕДОБАНК" – член Асоціації українських банків, Першої Фондової Торговельної Системи, Київської міжбанківської валютної біржі та міжнародних платіжних систем Europay Іnternatіonal і Vіsa Іnternatіonal, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Акціонери Банку

PKO BP SA (Powszechna Kasa Oszczędnoścі Bank Polskі Spółka Akcyjna)

PKO Bank Polskі SA – найбільший польський банк за величиною активів. Є лідером на ринку депозитно-розрахункових рахунків, іпотечного кредитування, платіжних карток, обслуговування малих та середніх підприємств, обслуговування за допомогою електронних каналів. За підсумками 2009 року ринкова частка PKO Bank Polskі SA на ринку Польщі складає за кредитами 17,3%, а за депозитами – 19,0%.

 

 Харківське відділення Центральної філії

 

 

 

Харьковские отделения

 Харківське відділення Центральної філії

вул. Петровського, 29а
м. Харків, 61024
тел.: 8 (0577) 58-61-56,
факс: 8 (0577) 58-61-61

Відділення №3 у м. Харків

 пр. Гагаріна, 43/2,
м. Харків, 61140
тел.: (057) 760-19-15,
факс: 760-19-16

Відділення №4 у м. Харків

вул. Сумська, 67
м. Харків, 61022
тел.: (057) 714-98-43,
факс: 752-40-75

Відділення №5 у м. Харків

пр. Московський, 133
м. Харків, 61001
тел.: (057) 760-26-91, 760-26-93,
факс: 760-26-90 

 

Бесплатный хостинг uCoz